Heden


Heuvelpark is een gebied in Dongen waar ondernemers van diverse pluimages hun bedrijf uitoefenen. Zij voelen zich en zijn daarbij gesteund door de onderlinge contacten en het coach-schap van de initiators. Door de kleinschaligheid heerst er een warme sociale cohesie. Ieder kent iedereen.

Historie


De locatie is van oudsher de bakermat geweest van opvolgende generaties leerlooiers. Toen het brandpunt van de leerproductie zich allengs verlegde via Italie en Spanje naar het Verre Oosten, hebben zij hun bakens verzet. Ondernemers als zij zich voelen, hebben zij andere ondernemers gestimuleerd op deze plaats hun beroep of ambacht uit te oefenen. Deze (nieuwe) ondernemers verdienen op deze locatie hun dagelijks brood en bieden momenteel aan ongeveer 25 mensen een levensonderhoud. Er is plaats voor ongeveer 50 tot 75 mensen. In 20 tot 30 ondernemingen. Van klein tot groot.

Ook huren?


Wil je ook je werkplek/winkel/bedrijf vestigen op het HeuvelPark? Neem dan contact met ons op.

HeuvelPark HeuvelPark HeuvelPark
HeuvelPark HeuvelPark HeuvelPark

Plattegrond


HetPark

Plattegrond


HetPark De gebouwen/ruimtes van HeuvelPark.

Klik op een gebouw/ruimte op de kaart voor een impressie.
 • 1. Koks
 • 2. Kantoor
 • 3. Magazijn
 • 4. Magazijn
 • 5. Schuurderij
 • 6. Vatververij
 • 7. Looierij
 • 8. Woonhuis
 • 9. Spannerij
 • 10. Tussenmagazijn
 • 11. Kantoor Achter
 • 12. Kuipen
 • 13. 2e/3e Etage
 • 14. Haarhok
 • 15. Ketelhuis
 • 16. Niet aanwezig
 • 17. Smederij
 • 18. Nathuis
 • 19. Huidenmagazijn
De namen van de ruimtes zijn vernoemd naar zoals ze vroeger gebruikt werden.

HeuvelPark - Ondernemen op een unieke locatie